Skola i Borås för 320 miljoner!

Skanska bygger med grön betong!

Det blir Skanska som får bygga nya Fredriksborgsskolan i Borås, som ska bli entré till en ny stadsdel i Borås. Skolbyggnaden blir tre våningar hög och omfattar närmare 13 000 kvadratmeter totalt. I skolan kommer cirka 850 elever från förskola till årskurs nio att beredas plats. Skolan kompletteras med en drygt 2 000 kvadratmeter stor idrottshall.

Fredriksborgsskolan kommer motsvara högt ställda hållbarhetskrav och därför använder Skanska sin gröna betong med halverad klimatpåverkan jämfört med vanlig betong. Skolan får även solpaneler på taken.

Därutöver används återvunnen cellplast i bottenplattan och återbrukat tegel i fasaden som vetter mot gatan. Energibrunnar borras för att kunna förvärma luft och ge kylning under den varma delen av året.

Byggstart är planerad att ske i maj i år med färdigställande till sommarlovet 2024. Därmed ska skolan kunna tas i bruk till höstterminen 2024. Värdet på kontraktet är 320 miljoner kronor.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka