Pris på klimatpåverkan!

Den stora knäckfrågan är de indirekta utsläppen som står för över 90 procent av totalen!

/Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, Wihlborgs

Wihlborgs kommer sätta en prislapp på utsläpp av CO2-ekvivalenter. Det gör att ett anbud som från början är lägre kan ratas om det konkurreras ut av andra anbud med lägre utsläpp.

Det är klimatberäkningar från fastigheten Kvartetten i Hyllie som nu tas vidare. Kvartetten kommer att certifieras enligt NollCO2 med syfte att uppnå netto noll klimatpåverkan över byggnadens hela livscykel.

I detta fiktiva prisexempel har leverantör A ett högre anbud än B men ett lägre totalpris när klimatkostnaden inkluderas.

För att minska utsläppen handlar det till stor del om att med smart design minska mängden material och att de material som väl används ska ha hög återvinningsgrad, vara kostnadseffektiva och ha låg klimatpåverkan.

– Det här blir ett sätt att styra projekten i rätt riktning redan från början. Dels genom att ha med klimatkostnaden i den allra första kalkylen, dels i dialogen med arkitekter och byggare om hur vi från start kan göra kloka val, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef, Wihlborgs.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka