Spannmål i betongen!

”Vilket är mindre än flerbostadshus i trä!”

/Bill Ögren, chef produktion på ByggVesta Development.

Den 10 maj var det premiär för Agri™betong, ByggVestas nya byggmaterial. Det var fastigheten Sköterskan i Sege Park i Malmö som fick prova de nya betongelementen, som har en hälften så stor klimatpåverkan som traditionell betong.

Göran Resare, Strängbetong, Bill Ögren, ByggVesta och Henrik Vinell, Strängbetong. Foto: David Krantz.

Agri™Betong innehåller spannmålsskal, en restprodukt från jordbruket. Skalen används vanligtvis till biobränsle för att skapa fjärrvärme, men den aska som blir kvar från värmekraftverken kan användas som tillsatsmedel i betongproduktionen.

Fastigheten Sköterskan i Sege Park i Malmö.

– Vi ser att man med denna metod med lätthet skulle kunna understiga 200 koldioxidekvivalenter per BTA, vilket är mindre än flerbostadshus i trä, säger Bill Ögren, chef produktion på ByggVesta Development.

Agri™Betong har tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka