Cirkulär masshantering!

”Växthusgasutsläppen kan minska med 30 procent!”

Masshantering står för en stor del av både kostnader och växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt. Genom att samordna masshanteringen med andra pågående projekt i samma region kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent, enligt FOI-projektet Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan.

Nu har Trafikverket gett Sweco i uppgift att utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland. Projektet beräknas pågå i två år.

Anna Yman, divisionschef för Transport på Sweco.

– Cirkulär masshantering skulle få stor positiv påverkan på både minskat klimatavtryck och ekonomi, säger Anna Yman, divisionschef för Transport på Sweco.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka