Anläggning för torrbruk igång!

Satsningen på den nya torrbruksanläggningen i Hässleholm är nu i hamn.

Finja Betong är den första torrbruksproducenten i Norden som har lyckats med skiftet från naturgrus till krossballast i storsäljarna. Tidigare har man skiftat i anläggningen i Strängnäs med nu har man även ställt om i Hässleholm.

Investeringen på över 150 miljoner kronor för de båda fabrikerna innebär inledningsvis en minskad naturgrusanvändning med över 50 procent. Den nya anläggningen möjliggör en ökad produktionskapacitet samt fortsatt vidareutveckling av sortimentet.

Anläggningen i Hässleholm har också optimerats för att dess klimatavtryck ska vara så litet som möjligt. Exempelvis har energiförbrukningen minimerats i alla led för en än mer effektiv uppvärmning och ett bättre energiutnyttjande i produktionsprocessen.

Produkterna kommer att förpackas i plastsäckar som ger en fördubblad hållbarhet och är 100 procent återvinningsbara.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka