Spännande samarbete på Gotland!

Cementa planerar att etablera en klimatpositiv cementfabrik i Slite på Gotland år 2030. 

Med gemensamma krafter ska Cementa och OX2 skapa nya förutsättningar för Sverige att nå klimatmålet 2045. Genom samarbetet ska Cementa etablera en klimatpositiv cementfabrik i Slite år 2030 och kraftigt öka tillgången av förnybar energi. 

Den klimatpositiva anläggningen bygger på CCS-teknik, Carbon Capture Storage, för att fånga in och lagra uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid om året, vilket motsvarar 3 procent av landets totala utsläpp. 

Jämfört med idag kommer CCS-anläggningens elbehov närmast vara det femdubbla år 2030 och uppgå till 1,5 TWh årligen. Det förutsätter både en ökad tillgång till klimatneutral elenergi och en förstärkning av elnätsinfrastrukturen till och på Gotland. 

OX2 har ett havsbaserat vindparksprojekt utanför Gotland östkust. Målet är att det ska vara färdigställt 2030 och producera 19,5 TWh årligen, men projektet är i tidig fas och ingår inte ännu i OX2s utvecklingsportfölj. Cementa och OX2 ska nu samarbeta kring undersökningar, tillstånd, teknik och logistik för att realisera verksamheterna på Gotland.

– Det här är ett samarbete som stöttar respektive verksamheter, samtidigt som vi tillsammans driver utvecklingen för att nå Sveriges högt uppsatta klimatmål. Samarbetet kommer även tillföra regionen fler arbetstillfällen, infrastruktur och trygg energiförsörjning, säger Hillevi Priscar, landschef för OX2 Sverige.

Karin Comstedt Webb.

Karin Comstedt Webb, vvd HeidelbergCement Sverige, menar att samarbetet är ett bra exempel på hur industri och elproduktion tillsammans kan ta nya grepp och hitta okonventionella lösningar som påskyndar den gröna industriella omställningen.

– Det är avgörande för att Sverige skall lyckas nå de högt satta klimatmålen. En ökad tillgång till klimatneutral energi i nära anslutning till CCS-satsningen är en betydelsefull pusselbit och förutsätter också att elnätsuppgraderingen till och på Gotland accelereras nu, säger Karin Comstedt Webb (bilden).


Profilbild

Om författaren

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skriv och tryck Enter för att söka