Förslag på ytbehandlingar?

Fråga Experten!

Jag bor i ett hus byggt på 1930-talet och för tre år sedan fick jag hjälp att gjuta om betongplattan på en balkong/altan. Plattan har två funktioner, dels utgör den golvet på den uteplats där vi har vårt matbord, dels utgör den tak till en del av källarvåningen där jag har en liten snickarbod/verkstad.

Efter gjutning har ytan varit obehandlad. Den glättades aldrig utan tanken var att firman som göt plattan skulle göra färdig arbetet när våren kom. Av olika anledningar har detta arbete inte blivit utfört utan istället har jag tagit tag i det själv. Jag har nu slipat ner betongen till en acceptabel nivå och tänkte behandla den men blir inte klok på vilken produkt jag skall använda. Ovanligt nog så hittar jag ingen bra information genom de vanliga kanalerna.

Förutsättningar är jag vill täta betongen från fukt ovanifrån (regn) då den fungerar som tak till underliggande verkstad, dels behöver jag skydda den från slitage och fläckar med tanke på att den fungerar som balkonggolv.

Verkstaden begränsas av tre ytterväggar och en innervägg, samtliga gjutna när man byggde huset på 30 talet. Golvet är tidstypiskt ca 5 cm tjockt och oisolerat. Jag kommer ha underhållsvärme på ca 10 grader för att driva ut fukt ur utrymmet. Efter slipning är resultatet ok. Barlasten verkar vara lite ojämnt fördelad över plattan och det finns några minde hål (luftbubblor?) på max 5-10mm på sina ställen som jag kanske borde spackla i innan ytbehandling. Jag vill gärna behålla nuvarande färg på betongen och den får gärna vara matt.

Tacksam för förslag på lämpliga behandlingar.

/Anders

Hej Anders, frågan om ytbehandling inte enkel att svara på. Det finns många preparat, metoder och åsikter i frågan. Och beroende på vem du frågar får du sannolikt olika besked. Jag vill helst inte rekommendera någon speciell ytbehandling, då det handlar mycket om estetik, smak och tycke. Men någon typ av behandling bör du göra, dels för att dammbinda betongen men även för att göra ytan någorlunda smutstålig och lättstädad.

Jag upplever att kiselbaserade produkter (silan, vattenglas, mm) eller en matt klarlack inte påverkar utseendet och betongen behåller sin ljusa och matta nyans. Feta produkter (olja, vax, paraffin, mm) funkar också som ytbehandling, men gör det svårt att i efterhand välja någon annan ytbehandling eller att få ett ytskikt att fästa (limmad plastmatta, golvfärg, kalkel, spackel, mm).

De kan också ge ytan en mörkare och nyans som kan upplevas lite flammig. Det funkar att lacka (eller olja/vaxa) på en kiselbehandlad betongyta, men inte tvärt om. Dammbindare är ofta kiselbasrade, men kan också vara akrylater eller liknande. Dammbindare kan i sig vara en tillräcklig ytbehandling för golven. Kan då behöva läggas på i ett par lager, där fösta strykningen eventuellt späds ut med lite vatten.

Förutom ytbehandlingen behöver betongytan vara hårdgjord genom finglättning eller slipning för att göra ytan tålig, hård och slät/jämn. Utan glättning eller slipning har betongytan en ”gjuthud” som inte är så bra att ha som exponerad. I så fall kan man avjämna/spackla med cementbasread produkt, anpassad för att ha som exponerad (exempelvis de för industrigolv, parkeringshus, ”designgolv”, mm). Ytterligare ett sätt att få bort ”gjuthuden” är att göre en syratvätt av ytan, och det kan även förbättra vidhäftningen vid målning, avjämning, pågjutning, mm.

Att helt klara av nedsmutsning i en verkstad utan att lämna något spår kan vara svårt. I så fall kan andra material än betong vara mer lämpade. Viss flammighet och nyansvariationer brukar man få acceptera, från betongen i sig men även från ytbehandlingen och brukandet (slitage, nedsmutsning, mm). Jag kan tycka det är just detta som gör betong så fin att ha som exponerad yta. Väljer man en mörkare betong (svartpigmenterad, anläggningscement Brevik, mm) blir eventuell nedsmutsning inte lika tydlig.

Då din platta fungerar som altan/balkong och utsätts för väder och vind, skall man nog vara försiktig med att göra ytan allt för tät. Jag har sett ett flertal exempel på där ytbehandlingen har försämrat frostresistensen och gett problem med avflagning. Därför kan jag tycka att man skall vara försiktig med exempelvis att lacka betongplattor utomhus där vatten kan bli stående. Behanlingen kan också ge ökad halkrisk när ytan är blöt.

Jag tycker att du skall prova dig fram, så det blir som du tänkt dig. Börja förslagsvis med vattenglas (natriumsilikat) eller annan kiselbaserad produkt. Lägg på i tunna lager och torka bort eventuellt överflöd.

Lycka till.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Profilbild

Om författaren

Oskar Esping är teknisk doktor och arbetar på Thomas Concrete Groups C-lab. Han har under många år svarat på frågor från läsare på betong.se och i Tidskriften Betong. Här på Betongvärlden fortsätter han att vara expert.

Skriv och tryck Enter för att söka