Byggelement levererar i Lund!

Brf Alba i Lund byggs av Peab med Byggelement som levererantör!

När Peab bygger Brf Alba i Lund har de valt Byggelement är materialleverantör. Totalt uppförs fyra huskroppar med 85 lägenheter i stadsdelen Brunnshög.

Jonas Ripa, projektledare på Byggelement. Foto: Roger Nellsjö.

– Husen kommer att Svanen-certifieras och alla betongelement vi levererar är ECO-Prefab där nästan en tredjedel av cementen är ersatt av ett alternativt bindemedel för att minska koldioxidutsläppen. I just det här projektet får vi ner utsläppen med 29 procent, säger Jonas Ripa, projektledare på Byggelement.

Byggelement levererar bland annat cirka 850 kvadratmeter sandwichväggar, 5 000 kvadratmeter skalväggar, 6 500 kvadratmeter plattbärlag och 660 kvadratmeter balkongplattor.

– Vissa element har varit konstruerade på ett sätt som inte tidigare tillverkats av oss och som inneburit att vi producerat dem för första gången i fabriken i Ängelholm. I det här fallet rör det sig om pelare och balk till en portik, där ett yttre väggskal är ingjutet tillsammans med pelare och balk som vanligtvis är tillverkade som homogena element, men här kläddes yttersidorna med isolering och ett skal av betong. Detta gjordes för att få med isoleringsfunktionen samtidigt som det yttre skalet tangerar med sandwichväggarnas ytterskal i fasadlinjen. Det är väldigt positivt att vi tar oss an utmaningar där vi hittar nya lösningar och utvecklar produktionen, säger Jonas Ripa.

Byggelement planerar att slutföra de sista leveranserna i slutet av oktober. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2023/2024.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka