Norden för Karin!

Karin Bergkvist blir Swerocks hållbarhetsstrateg för hela Norden.

Karin Bergkvist har varit hållbarhets- och innovationsstrateg i Sverige, men nu tar hon steget upp på nordisk nivå.

– Jag ser fram emot att arbeta med hela vår nordiska organisation i Swerock. Våra länder har saker att lära av varandra och bli starkare tillsammans. Idag är det hållbarhet som driver innovation och det är något vår omställning behöver. Nu behöver vi arbeta med frågorna på ett mer strukturerat och systematiskt sätt för att vara säkra på att vi håller rätt riktning och tempo, avsätter tillräckliga resurser, uppmuntrar och tar tillvara idéer, säger Karin Bergkvist.

Rollen innebär att hitta sätt att använda hållbarhet och innovation som strategiska verktyg, för att utveckla Swerock och säkerställa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. En del av arbetet handlar om omställning för miljömässig hållbarhet.

– Swerock har tuffa mål för klimatneutralitet, cirkularitet och fossilfrihet. Jag ser att det finns ett stort engagemang hos våra medarbetare att jobba med en omställning och att ta ansvar för vår påverkan. Det är också avgörande för att vi ska fortsätta vara relevanta och attraktiva för kunder och kunna rekrytera rätt kompetens, säger Karin Bergkvist

Det strategiska arbetet ger möjlighet att blicka långt framåt för att nå företagets långsiktiga mål.

– Vi ska vara proaktiva, sätta oss i förarsätet, hitta smartare arbetssätt och nya affärer. Daglig problemlösning och snabba reaktiva åtgärder kommer alltid att behövas, men vi måste också avsätta tid för långsiktigt arbete, säger Karin Bergkvist.

Karin Bergkvist sitter med i juryn för Årets Miljöpris på Betonggalan.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka