Re:Source får 70 miljoner

Budgeten på 45 miljoner fördubblas.

Intresset för forskning och innovation om hållbar materialanvändning växer och nu får 34 nya projekt finansiering via RE:Source. 

– Det höga söktrycket på denna utlysning visar att frågor kring cirkulär ekonomi har nått ut brett och på betydelsen av ett innovationsprogram för hållbara materialflöden, säger Klas Cullbrand, tf programchef för RE:Source.

Projekten spänner över flera centrala områden för cirkulär ekonomi, såsom ökad återanvändning, återtillverkning, effektivare materialåtervinning och cirkulära affärsmodeller. Att RE:Source är ett brett innovationsprogram med fokus på hela värdekedjan syns i mångfalden av material och branscher i projekten.

Projekten handlar om alltifrån resurseffektivitet i byggsektorn till cirkulära flöden av exempelvis möbler och batterier. Några projekt ska bidra till ökad återvinning av textiler, ta tillvara ämnen i slam eller att minska mängden farliga ämnen i material.

150 ansökningar kom in till RE:Source och i de 34 projekt som nu fått finansiering deltar drygt 160 organisationer och 77 procent av dem är företag. 

Cirkulär masshantering!

– Det är fantastiskt kul att se att det finns så många människor och organisationer där ute med innovativa idéer på hur vi bygger ett mer konkurrenskraftigt Sverige genom fler cirkulära och resurseffektiva verksamheter. Det ökande intresset för våra utlysningar visar att intresset för och behovet av cirkulära lösningar växer inom alla sektorer, säger Klas Cullbrand.

Tyvärr finns inget betongrelaterat projekt bland de 34 som fått finansiering.
Hela listan över projekt finns här!

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka