Köp betong 24/7!

Köp din betong med självscanning när du vill

Nu kommer självscanningen till betongbranschen. Det är danska företaget Fibo Intercon som lanserar en helautomatiserad, självrengörande betonganläggning med möjlighet att sälja både fabriksbetong och ballast till kunderna.

-När vi gjorde en marknadsundersökning, såg vi en stor möjlighet att lösa kundernas behov av betong med minskade utsläpp av koldioxidutsläpp. Vår lösning ger kunden möjligheter att kunna erhålla en liten mängd betong, från 100 liter, och att kunna få denna produkt dygnet runt på egen hand, säger Fibo intercons vd Henrik Jeppesen.

Betalning sker på plats via en betalningsterminal.

Den nya ”betongfabriken” heter Fibo Collect och har flerfördelar tycker Urban Nordqvist, säljare av produkten i Sverige och Norge:

-I andra fall ska kunden blanda sin egen betong på arbetsplatsen, det blir ofta en dyr lösning och kräver stor arbetsinsats. Eller så beställer man från den lokala betongfabriken, där det ofta är lång väntetid för små leveranser med dyra kostnader för transporter. Dessutom fåt man alltid betala transportkostnaden för ett fullt lass och får ofta problem med restbetong.

-Vi har byggt denna lösning för bygghandeln, vi känner att de har en stor potential att driva en Fibo Collect-anläggning, utifrån redan ett fint kundregister och kunna expandera med nya kunder utifrån denna möjlighet med ökad försäljning, säger Fibo intercons vd Henrik Jeppesen.

Mer om Fibo Collect:
Tre  olika betalningslösningar: förbetald streckkod, kreditkort vid fabrikens betalstation eller RFID-chip för fakturakunder. Ett helt automatiserat tvättsystem finns för blandaren efter varje blandning. Tvättvattnet återanvänds till nästa tvätt.

Upp till 60 unika betongrecept med möjlighet att kunna använda fyra olika tillsatsmedel, var för sig eller i kombination. Silovolym för cement och ballast sköts med nivågivare med larm till e-post eller SMS. En informationspanel på fabriken registrerar fel för åtgärd, där man på distans kan gå in och åtgärda uppkomna larm.

Fabriken har en inbyggd, molnbaserat system som möjliggör distanssupport av tekniker. Detta system lagrar även produktionsdata från varje blandning åtkomligt via Fibos molnbaserade lösning utskrift i PDF eller CSV.

All produktionsdata kan sändas via Fibos molnbaserade system till mobil eller dator. Där ansvariga kan kontrollera produktionen. Man kan även gå in i system och justera recept. Tillgänglighet i systemet byggs upp med behörighetsnivåer.

Läs mer om Fibo Collect här!

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka