Nytt labb för Swerock

Swerock och Peab Asfalt satsar på ett nytt betonglaboratorium.

Swerock och Peab Asfalt satsar på ett nytt betonglaboratorium i Danderyd. Laboratoriets huvudfokus kommer att vara produktionskontroll och produktutveckling av betong.

Ola Mårtensson, ansvarig chef på Swerock och Peab Asfalts teknikverksamhet.

-Med laboratoriet kommer vi ha möjlighet att bedriva utvecklingsarbetet mer fokuserat. Vi kommer få ännu bättre kontroll på vår egen betongproduktion och samtidigt bidra med ökad kunskap till hela branschen, säger Ola Mårtensson, ansvarig chef på Swerock och Peab Asfalts teknikverksamhet.

Laboratoriet blir cirka 700 kvadratmeter stort och beräknas att stå klart för inflyttning under första halvan av 2023. Stora delar av Swerocks mottagning- och produktionskontroller kommer att hanteras här. Laboratoriet kommer också att fungera som Swerocks nav för forskning- och utveckling.

För att nå det uppsatta målet att ha 50 procent lägre klimatpåverkan från betong till 2030 är forskning en viktig faktor. Med hjälp av det nya laboratoriet kommer Swerock bland annat ha möjlighet att forska vidare på exempelvis hur koldioxidutsläppen kan minskas vid tillverkning av betong. 

-Vi kommer bland annat att driva olika forskning- och utvecklingsprojekt samt göra prover på specifika bindemedel och utföra specialprovningar, exempelvis på beständigheten hos betongen. Men vi har också dörren öppen för externa kunder med behov av betongprovning, säger Staffan Carlström, produktchef på Swerock.

Swerock världsunika!

Peab Asfalt och Swerock har idag sex ackrediterade laboratorier från Boden i norr till Helsingborg i söder. Det nya laboratoriet kommer att ge stora möjligheter att ytterligare utveckla verksamheten och utföra nya och mer avancerade provningsmetoder.

– Vi håller på att rekrytera både laboratorietekniker och en laboratorieföreståndare, säger Staffan Carlström.

Kristian Tammo till Swerock

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka