Seger för Cementa

Får tillstånd i fyra år.

Cementa får ett fyraårigt tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite på Gotland. Det meddelade mark- och miljödomstolen idag och tillståndet kan tas i anspråk med omedelbar verkan.

–Beskedet ger viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten. Det ger oss också utrymme att med kraft fortsatta arbetet med den omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning som pågår i Slite, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Godkännandet fick flera reaktioner i byggsverige. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd säger att ”Mark och miljödomstolen har fattat ett nödvändigt beslut. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Det är svårt att rusta sjukhus, stambanor och skyddsrum utan betong.”

Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM, säger att ”utgången är förvisso bra, men det är ingen lösning på de problematiska tillståndsprocesserna i Sverige.” Hon fortsätter: ”Industriföretag vill göra miljardinvesteringar i Sverige, bland annat klimatinvesteringar för att genomföra en grön omställning. Vi har flera exempel på där lokala miljöintressen hamnar i konflikt med andra samhällsintressen, exempelvis välfärdsfrågor, arbetstillfällen och klimatmål. Man måste kunna väga intressen mot varandra på ett rimligare sätt, annars får viktiga investeringar stå tillbaka.”

Rebecca Wennerberg förutsätter att Naturvårdsverket överklagar domen.

– Regeringen har pekat ut Cementas verksamhet som ett väsentligt allmänt intresse. Är det då principiellt riktigt att en statlig myndighet kan överklaga beslutet? Det tycker inte jag. Vi har ett problem med partsrollerna i tillståndsprocesserna, säger hon.

Cementa ansöker om fyra nya år!

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong är positiv men varnar att om ”vi inte ska stå inför en ny cementkris om fyra år behöver politiken långsiktigt säkerställa kritisk råvaruförsörjning av cement,”

Cementa arbetar sedan sommaren 2021 parallellt med en ansökan om ett längre täkttillstånd, som ska gälla i omkring 30 år och säkerställa långsiktiga förutsättningar för en trygg cementförsörjning. Cementa planerar att lämna in den ansökan under 2023.

Cementkrisen: Detta har hänt!

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka