Inre hamnen för Skanska

Får stort infraprojekt i Norrköping.

Det blir Skanska som kommer att bygga infrastrukturen för den andra etappen av Inre hamnen i Norrköping. Fullt utbyggt kommer Inre hamnen att innehålla mer än 3 000 bostäder, handel och kontor och erbjuda bland annat generösa kajpromenader, bad och aktivitetspark.

Inre hamnen är ett tidigare hamn- och verkstadsområde där Skanskas bygguppdrag omfattar markförstärkande åtgärder, vatten- och avloppsanläggning, gator, parkmiljöer och sanering.

Projektet utförs i en så kallad strategisk partnering, en samarbetsform med målet att göra byggprocessen effektivare, ledtiderna kortare och samtidigt få god kostnadskontroll.

–Detta är ett viktigt nästa steg i utbyggnaden av Inre hamnen, från strömmen till Norra promenaden. Etapp två innehåller bland annat en aktivitetspark som kommer bli en bra komplettering till kaj- och kanalstråk i den första etappen. Inre hamnen kommer bli en fantastisk miljö för alla norrköpingsbor att ta del av, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen, Norrköpings kommun.

Projekteringen startar i början av 2023 och produktionen beräknas sätta i gång under hösten samma år. Hela infrastrukturprojektet i andra etappen av Inre hamnen beräknas vara färdigställt i slutet av 2027.

Skanska öppnar fabrik!

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka