Trippel för klimatet

Riksbyggen använder klimatförbättrad betong i tre nya projekt.

Riksbyggen använder klimatförbättrad betong i tre bostadsprojekt med sammanlagt 182 lägenheter i Malmö. Klimatpåverkan kommer att minskas med totalt 537 000 koldioxid genom att använda den nya betongen. Science Based Target initiative har nyligen godkänt Riksbyggens klimatmål. Ett av målen är att minska utsläppen av växthusgaser från nyproducerade byggnader med 50 procent till år 2030.

– Riksbyggen har varit pionjär för användandet av klimatförbättrad betong och det känns fantastiskt roligt att vi nu på ett så konkret sätt kan bidra till minskade utsläpp av CO2 vår nyproduktion av bostäder här i Malmö, säger Ulrika Nyström, regionchef på Riksbyggen Bostad Sydväst.

De tre projekten är Brf Slottshamnen, Brf Kanalpromenaden och Brf Skeppskajen som tillsammans bildar ett nytt kvarter i centrala Malmö. Först ut är Brf Slottshamnen som har beräknad inflyttning till hösten 2023.

– Riksbyggen har infört krav på klimatförbättrad betong som standard i kommande byggprojekt. Det är viktigt led i arbetet för att kunna nå våra högt ställda klimatmål, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggen kommer att starta byggandet av Brf Nova i Västra Hamnen i början av 2023.

–Projektet har stort fokus lagt på att minska klimatpåverkan. De åtgärder som bland annat kommer användas förutom att välja klimatförbättrad betong är att, se över konstruktionen och minska mängden material exempelvis minska väggtjocklekar och välja återbrukat material där det är möjligt, säger Anders Jeppsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Sydväst.

Mitt i Malmö har Riksbyggen arbetat med att förtäta staden och omvandlat det fd polishuset i Davidshall till miljöcertifierade bostäder.

Internationellt godkännande!

– Att förtäta staden och inte ta ny värdefull mark i anspråk är en väldigt viktig aspekt för att bygga hållbart för framtiden. Miljön gynnas genom att vi har tillvaratagit och återbrukat material inne i det befintliga huset. När vi renoverade de äldre delarna fick byggnaden också en bättre energiklassning, berättar Emil Nilsson, projektchef på Riksbyggen.

Riksbyggens tre klimatmål som godkänts av SBTi finns inom tre områden:

Klimatförbättrat i alla projekt!

Nyproduktion av bostäder
Mål: Riksbyggen ska minska utsläppen av växthusgaser i scope 3* från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvm BTA till år 2030 (basår 2020).

Egna fordon och energianvändning på kontoren
Mål: Riksbyggen ska minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1* och 2* med 50 procent till år 2030 (basår 2020).

Riksbyggens kunders energianvändning
Mål: Riksbyggen ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3* med 50 procent per kvadratmeter från kunders energianvändning i byggnader där vi tillhandahåller energitjänster till år 2030 (basår 2020).

Brf Viva är modellen för Riksbyggen!

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka