Ytskyddsdagar i Göteborg 2023

Dagarna hade som vanligt ett gediget program med många utställare.

Betong finns med som tema båda dagarna. Betong finns också med under temat Broar (dag 1), under temat Fastigheter/Anläggningar (dag 2) liksom under temat VA-verk (dag2). Ibland är det svårt att välja.

Gjutasfalt är ett material som i många fall samverkar med och skyddar betong i olika typer av konstruktionsanläggningar. Vid årets Ytskyddsdagar medverkade GAFS (Gjutasfaltföreningen i Sverige) med utställningsmonter och föredrag. Det var välkommet och uppskattat. Föredraget hölls under temat Fastigheter/Anläggning.

Gjutasfalt gjuts ut, till skillnad från asfaltbetong som behöver packas. De vanligaste användningsområdena i Sverige är broar, parkeringsdäck och garagegolv samt innergårdar. Gjutasfalten ingår då ofta i system för att skydda en underliggande betongkonstruktion.

Parkeringshus och garage ingick under samma tema, närmare bestämt en presentation ombeläggningssystem för P-däck både i betong och i trä. Pågående SBUF-projekt förväntas leda fram till en gemensam handbok som ges ut av Svensk Byggtjänst.

Äntligen ytskyddsdagar!

Under tema Bro behandlades bland mycket annat blåsbildningsproblem på Trafikverkets betongbroar, med projekt som så småningom lett fram till förändrade riktlinjer och nya texter i AMA Anläggning 23.

Andra exempel på presentationer kring betong behandlade beständighetsproblem, tillståndsbedömning, betongskyddsliner, hårdbetong som reparationsåtgärd, repklättring vid inspektion, kristallisering, polyurea m. m.

Ytskyddsakademien startades upp 2020 för att driva kompetensutveckling och -förmedling inom renovering och ytskydd av utrustningar och konstuktioner i betong och metall. Kunskapsförmedling sker genom distansutbildningar, skräddarsydda utbildningar för företag, kunskapsdagar runt om i landet samt just Ytskyddsdagarna i januari eller februari varje år. Information om detta finns på www.ytskyddsakademien.se samt på www.ytskydd.com

Nästa år förläggs Ytskyddsdagarna till Stockholm, så fler från Stockholmsregionen kan ta del av kunskap och information kring detta viktiga ämnesområde. Det blir spännande!

Förstå och bevara betongen

Profilbild

Om författaren

Ylva är teknisk doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad vid KTH. Har arbetat på VTI, KTH och CBI Betonginstitutet/Rise. Driver sen 2017 egen konsultverksamhet i företaget Ylva Edwards Materialteknik AB. Ingår i Ytskyddsakademien och har medverkat i en lång rad forsknings- och utvecklingsprojekt.

Skriv och tryck Enter för att söka