Minesto i samarbete med Taiwan Cement

Med havsenergi för förnybar energi öppnas en möjlighet att accelerera energiomställningen i Taiwan.

Nu stärker Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, sin marknadsposition i Asien genom ett samarbete med Taiwan Cement Green Energy (TCCGE).

Samarbetsavtalet omfattar utbyggnad av förnybar energi från tidvatten- och havsströmmar i Taiwan och inkluderar utvärdering av ekonomiska och tekniska förutsättningar, identifiering av lämpliga installationsplatser till havs och ansökningar för prisstöd.

– Taiwan Cement är en erfaren och framgångsrik utvecklare av förnybar energiproduktion i Taiwan med ett starkt fokus på pionjära projekt och en öppenhet för nya teknologier. Minestos drakar är fortsatt i en tidig kommersiell fas vilket gör detta samarbete än mer värdefullt för oss, för dem och för Taiwan, säger Martin Edlund, vd på Minesto.

Det finns högt ställda mål för Taiwans energiomställning men utmaningarna är stora givet den höga andelen fossil energi (95 %). Med havsenergi för förnybar energi öppnas en möjlighet att accelerera omställningen med högre ambition när rätt teknologier används. Under 2022 antogs ett nytt prisstöd för elektricitet genererad från havsenergi för att driva på omställningen till förnybart.

– Vårt långsiktiga engagemang i Taiwan ger nu resultat. Vi ser fram emot att arbeta med ett av de starkaste och mest välkända bolaget i Taiwan för att finna synergier inom lokal produktion och omgivande infrastruktur, samt att vinna fördelar av Taiwans styrkor inom tillverkning och teknik, säger Yung-Lung Chen, projektledare på Minesto Taiwan.

Profilbild

Om författaren

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skriv och tryck Enter för att söka