Sweco hjälper Cementa

Bistår i arbetet med tillståndsansökningar för CCS-satsning i Slite

Cementa tar hjälp av Sweco i arbetet med tillståndsansökan för den fullskaliga CCS-anläggning som Heidelberg Materials, där Cementa ingår, planerar i Slite på Gotland. I Swecos uppdrag ingår att bistå i utvecklingen av en miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för den kommande tillståndsansökan. Koldioxidfångstanläggningen kommer att medföra en förändring av hela Slitefabrikens verksamhet och inom ramen för genomförbarhetsstudien kommer en process för att söka ett nytt miljötillstånd påbörjas under 2023.

Tillgången till klimatpositiv cement är den enskilt största pusselbiten för att den svenska bygg- och anläggningssektorn ska kunna nå sina klimatmål till 2030.

Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning på Sweco.

–Klimatpositiv cement kommer att få stor inverkan på byggsektorns klimatomställning både i Sverige och internationellt. Det här är verkligen en avgörande och banbrytande utveckling i transformationen mot ett hållbarhet samhälle, säger Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning på Sweco.

Föråldrade tillståndsprocesser!

I uppdraget involveras Swecos experter inom tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivningar för CCS-anläggningar. Uppdraget startade i december 2022 och pågår till slutet av 2023.

CCS i Slite möjligt!

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka