Hybridkoncept ska minska klimatpåverkan

Consolis Parma, Metsä Wood och husbyggaren Arkta Rakennus i samarbete

Finlands ledande tillverkare av prefabricerade betongelement, Consolis Parma, har inlett ett forskningsprojekt tillsammans med husbyggaren Arkta Rakennus och Metsä Wood. Målet är att utveckla ett nytt hybridkoncept som minskar byggandets miljöpåverkan genom att utnyttja hybridkonstruktioner.

– Hybridkonstruktion gör det möjligt att öka andelen förnybart material i flervåningsbyggande utan att kompromissa med byggprocessens effektivitet eller lösningarnas prestanda. Metsä Woods träprodukt är väl lämpad för hybridkonstruktioner. I samarbete med våra partners har vi de bästa förutsättningarna för att hitta de mest effektiva helhetslösningarna, säger Jussi Björman, affärsutvecklingsansvarig på Metsä Wood.

Med hybridkonstruktion avses i detta fall en kombination av de positiva egenskaperna hos trä och betong både i en byggnadsstomme och fasadlösningar för att göra byggnaden koldioxidsnål, energibesparande, hållbar och kostnadseffektiv.

– I linje med vår strategi har vi satt klimatfrågorna i centrum för vårt utvecklingsarbete. Vårt mål är att minska våra utsläpp med fem procent årligen och halvera dem till 2035, säger Juha Rämö, teknisk chef på Consolis Parma, och fortsätter:

– När det gäller den byggda miljöns klimatpåverkan innebär övergången från fossila bränslen till förnybar energi att själva byggskedets inflytande på byggnadens livscykelutsläpp kommer att öka. Vi har lanserat en hel produktserie av betongprodukter som avsevärt kan minska materialbaserade utsläpp. I detta forskningsprojekt letar vi efter nya sätt att minska materialutsläppyteligare genom att utnyttja nya hybridstrukturer och egenskaper hos olika material.

Slutmålet med forskningsprojektet är, enligt Arkta Rakennus tekniska chef Marko Nikander, att producera kostnadseffektiva och lågkolhaltiga hybridelementstrukturer som skapar ett helt nytt sätt att bygga både i Finland och övriga världen.

– Vi är experter på både betong- och träkonstruktion och vi vet mycket väl hur dessa två olika byggmaterial beter sig. Genom att utnyttja detta kunnande är vårt mål att tillsammans utveckla lösningar som kombinerar träets och betongens bästa egenskaper, säger Marko Nikander.

Trippel för klimatet

Skånskt hus får NollCo2-cerifiering

Profilbild

Om författaren

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skriv och tryck Enter för att söka