200 utan jobb när Attacus går i konkurs

Attacus Stomsystem Betong, med fabriker i Hammerdal och Strömsund, har begärts i kokurs.

I februari varslades 73 anställda och nu, två månader senare, har en förväntad minskad orderingång till sommaren tvingat fram en konkursbegäran

Enligt ett pressmeddelande har Attacus haft ett bra orderläge fram till årsskiftet med full beläggning på fabrikerna fram till sommaren 2023. När nu flera beställare avvaktat med byggstart ser styrelseordförande Per Nilsson en uppenbar risk att bolaget kommer att sakna betalningsförmåga.

 – Jag tänker på alla anställda som blir utan jobb, alla leverantörer som drabbas och kunder. Det är en tung dag, säger Per Nilsson.

Anmälan om konkurs lämnades in den 4 april. Attacus Stomsystem gör både betong- och trästommar för husbyggande, men enligt Per Nilsson är det bara betongverksamheten som berörs.

Profilbild

Om författaren

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skriv och tryck Enter för att söka