Höjda räntor sänker byggmarknaden

Bostadsbyggandet har halverats på drygt ett år.

Bostadsbyggandet sjunker till 25 500 påbörjade bostäder i lägenheter och småhus under 2023. Det är 13 000 färre än Byggföretagens prognos i höstas och innebär en halvering av bostadsbyggandet på drygt ett år.

– Bostadsbyggandet har inte varit så här lågt på ett decennium. Under samma period har befolkningen växt med en miljon människor. Antalet byggstarter och behovet av fler bostäder går inte ihop, säger Catharina Elmsäter-Svärd,  vd för Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen är stigande räntor huvudförklaringen till byggbromsen. Byggföretagen prognosticerar också att Riksbanken höjer styrräntan till fyra procent. 

– Det finansiella läget minskar hushållens möjlighet att investera. Så länge räntorna stiger så kommer efterfrågan på nybyggda bostäder att sjunka. Riksbanken behöver omvärdera den penningpolitiska inriktningen och gå försiktigare framåt med räntehöjningarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det bistra läget påverkar även sysselsättningen i byggindustrin. Antalet sysselsatta bedöms minska med 21 000 personer mellan 2022 och 2024. 

– Våra medlemsföretag är måna om att långsiktigt behålla sin personal. Därför väntar vi på fler reformer från regeringen. Byggföretagen vill bland annat att satsningen på branschskolor förlängs, att ROT-avdraget höjs till femtio procent av arbetskostnaden upp till 75 000 kr och att det skärpta amorteringskravet tas bort för att hålla uppe efterfrågan i nyproduktion.

Totalt sett bedömer Byggföretagen att BNP minskar med 1,6 procent under 2023, för att vända till en ökning med 1,2 procent 2024.


Profilbild

Om författaren

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skriv och tryck Enter för att söka