Peab utökar bolagsgrupp

Specialistkompetenser samlas till ett heltäckande utbud för branschens kunder.

Peab Byggsystem vässar erbjudandet till byggarbetsplatserna. Bolagsgruppen utökas med fler varumärken för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande av klimatförbättrade produkter och tjänster till marknaden.

Peab Byggsystem omfattar från och med den 1 april utöver Byggelement, Smidmek och K-System även Lambertsson, Lambertsson Krans verksamhet i Sverige, Norge och Finland under varumärken som Bärarelaget, Kranor och Virtanen, samt Glacell. 

Målet med förändringen är att samla bolagens olika specialistkompetenser till ett heltäckande utbud för branschens kunder – från energilösningar och kranuthyrning till byggkonstruktion och betongprefab med minsta möjliga klimatavtryck. 

– Det här innebär att Peab Byggsystem samlar ett komplett produkt- och tjänsteerbjudande för den moderna byggarbetsplatsen, säger Carl Rülcker som blir vd för den växande bolagsgruppen. Jag är säker på att de synergier vi nu kan uppnå helt klart kommer att gynna våra kunder. Vi ska jobba för en effektivare, säkrare arbetsplats med lägre koldioxidutsläpp. 

Som ansvarig för prefabverksamheten inom Peab har Carl Rülcker sedan tidigare säkerställt ett försprång inom klimatförbättrad produktion av betongelement. Detta genom att med ny teknik halvera cementbehovet.

– Det här är en spännande tid för Peab Byggsystem. Vi bygger ihop allt det som förenar oss och kan samtidigt hjälpa våra kunder att snabbare nå sina klimatmål. Jag ser fram emot att leda arbetet med ökad samverkan mellan bolagen, säger Carl Rülcker.

Peab Byggsystem har efter förändringen 1 300 anställda och en omsättning på fyra miljarder kronor.


Profilbild

Om författaren

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skriv och tryck Enter för att söka