SBUF-projekt ger ny mätmetod 

Nu införs en ny metod för fuktmätning av betong i byggprojekt.

Tack vare ett projekt som möjliggjorts av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) har Rådet för Byggkompetens (RBK) system kompletterats och omfattar nu en vidareutvecklad mätmetodik och branschstandard för RF-bestämning (relativ fuktighet) i golvavjämning.

Projektet har förbättrat förutsättningarna för fuktmätning i byggprojekt där kvalitetssäkrade mätresultat vid betonguttorkning erfordras. Golvbranschens tidigare mätmetod fasas ut och den nya metoden införs i referensverket AMA Hus som en ny branschstandard. Mätmetoden är fastställd efter en överenskommelse mellan golv- och byggbranschen.

Tidigare SBUF-projekt har indikerat att dagens betong, med mineraliska tillsatsmaterial, är så tät att fuktproblematiken flyttas från betongen till ovanpåliggande golvavjämning. I och med tätheten spelar inte RF inte någon roll då det är RF-nivån i golvavjämningen som kommer att styra vilken RF som kommer att påverka ytskiktet. I och med detta kommer RF-mätningen i golvavjämning i fokus och skapar ett behov av en branschstandard.

Profilbild

Om författaren

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skriv och tryck Enter för att söka