Thomas stiftelse finansierar betongforskning

Betongens påverkan av klimatsmarta bindemedel ska granskas.

Familjen Thomas Forskningsstiftelse tilldelar Chalmers tekniska högskola 7,5 miljoner kronor ämnade för ett femårigt forskningsprojekt om nästa generations bindemedel för betong. Huvudsyftet är att se hur egenskaperna hos nya klimatsmarta bindemedel påverkar betongens egenskaper.

I klimatförbättrad betong byts delar av cementen ut mot alternativa bindemedel med betydligt mindre koldioxidutsläpp. Ett av dessa vulkanaska är ett material som liknar det romarna använde till sin betong redan för 2000 år sedan.

Ett första steg mot standardisering och massproduktion av nya typer av bindemedel är att säkerställa deras hållbarhet och tekniska egenskaper. 

– Idag har forskningen främst fokus på korrosion av armeringsjärn och frostbeständighet. Det vi vill undersöka är effekterna av karbonatisering, vilken är en av de vanligaste nedbrytningsmekanismerna, för att se hur till exempel mikrostrukturer påverkas och om mikrosprickor bildas, säger Arezou Baba Ahmadi, assisterande professor i byggnadsmaterial på Chalmers tekniska högskola och ansvarig för forskningsprojektet.

Det är även av vikt att kartlägga livslängden hos betong med nya bindemedel. 

– Livslängden beror på den miljö som materialet används i. Att pröva och testa nya material i en mindre nedbrytande miljö eller på byggen, ger oss möjlighet att se hur de fungerar i praktiken. Karbonatiseringen brukar refereras till som en nedbrytningsmekanism, men den har även positiva egenskaper, som att binda koldioxiden i luften. Frågan är hur mycket kapacitet det finns i systemet innan beständigheten påverkas och sprickor uppstår. Det ska bli väldigt spännande att undersöka det, säger Arezou Baba Ahmadi.

När delar av cementen i traditionell betong ersätts med alternativa bindemedel kan koldioxidutsläppen minska med nästan 50 procent.

– För Familjen Thomas Forskningsstiftelse är det viktigt att bidra till forskning som leder till ett mer hållbart byggande och där är den i särklass viktigaste parametern att använda mer klimatförbättrad betong. Genom att finansiera det här projektet lär vi oss mer om nya bindemedel, vilket behövs för att kunna öka produktionen av klimatförbättrad betong, säger Hans Karlander, adjungerad styrelseledamot i Familjen Thomas Forskningsstiftelse och vd på Thomas Concrete Group.

Projektet finansieras av Familjen Thomas Forskningsstiftelse med 7,5 miljoner kronor under fem år. För ansökan till doktorandtjänst i projektet, läs mer här


Profilbild

Om författaren

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skriv och tryck Enter för att söka