Utsläppsneutral tillverkning i ny fabrik

Redaktionellt samarbete med Kingspan.

I Stigamo utanför Jönköping har isoleringstillverkaren Kingspan tagit hållbarhet ett steg längre. Den helt nya fabriken har en av Sveriges största solcellsanläggningar och hela tillverkningsprocessen är utsläppsneutral.

Kingspan tillverkar isoleringsmaterialet Kooltherm i hårt skum och har 166 produktionsanläggningar runtom i världen. Produkten är populär inom prefabindustrin, både för trä och betong, dels för att det har bra brandegenskaper, dels för att det ger tunnare konstruktioner.

-Vi brukar räkna på att man kan tjäna en kvadratmeter boyta på tio meter vägg, säger Anders Bertilsson, Key Account Manager, OEM, på Kingspan.

År 2019 tog Kingspan fram en tioårig hållbarhetsstrategi som de kallar Planet Passionate. Den fokuserar på tre stora globala frågor: klimatförändringar, cirkularitet och skyddet av våra naturresurser.

På taket sitter 3 500 solpaneler på en yta av 6 500 kvadratmeter.

– Vi är en stor tillverkare av isolering till byggindustrin och det medför ett stort ansvar. Vi vill bidra till en hållbar energimix, minska koldioxidutsläppen, minska avfallet, spara vatten, erbjuda lösningar för förädling av plastavfall, städa haven från plastsoppan och värna den biologiska mångfalden på vår planet, säger Anja Cronholm, Marketing Manager, Northern Europe.

När fabriken i Jönköping skulle byggas var målet att den skulle producera sin egen gröna energi.

-Det var ett ambitiöst mål och absolut inte självklart, säger Anja Cronholm.

På taket sitter 3 500 solpaneler på en yta av 6 500 kvadratmeter. Med en effekt på 1,3 MW och en produktion på 1,1 Gwh per år är den Sveriges fjärde största takanläggning enligt Svensk Solenergi. Bara Hisingens Logistikpark, Komatsus fabrik i Umeå och Apoteas lager i Morgongåva är större.

Solcellsproduktionen räcker till 20 procent av fabrikens behov, resten fås från vind, vatten och grön fjärrvärme från ett lokalt biomassakraftverk i närheten. Värmen fås genom att överskottsvärme cirkulerar med friskluft och återinförs.

I produktionen har flytande fossila bränslen bytts ut mot elektiskt upphettad hydraulisk olja.

-Vi använder våra egna produkter som isolering. Fabriken är utvändigt klädd med 150 000 kvadratmeter paneler och 15 000 kvadratmeter av våra isolerskivor, säger Anja Cronholm, Marketing Manager, Northern Europe.

I produktionen har flytande fossila bränslen bytts ut mot elektiskt upphettad hydraulisk olja. Spill från tillverkningen transporteras som briketter till ett värmeverk som värmer bostäder och fabriker i närområdet. Det ger noll restprodukter.

-Under designprocessen tittade vi även på hur det naturliga dagsljuset kommer in i byggnaden. Vi installerade 130 takfönster från Kingspan Light + Air för att maximera insläppet av dagsljus. Det är något som inte bara ökar personalens välbefinnande utan sparar även energi eftersom behovet av artificiellt ljus minskar, säger Anja Cronholm.

Anders Bertilsson berättar att valet av läget för fabriken utgick från att kunna få hållbar energi, kortare transporter och han är glad att det blev Jönköping.

-Nu är vi lite vassare när vi har produktionen i Sverige och inte behöver transportera från Nederländerna. Leveranstiderna kortas med två till tre dagar och ger oss lite mer leveransmarginal, säger han.

Prefabindustrin har för det mesta lång framförhållning, men ibland beställer de med kortare varsel.

-Det kan vara något som ramlat in och då kan vi nu leverera snabbare, säger Anders Bertilsson.

När fabriken öppnade var det för mesta leverans direkt ut till prefabfabrikerna, men nu kan äntligen ett lager börja byggas upp.

-Ungefär 40 procent av ytan på fabriken är lager och det känns skönt om man har det lite mer fyllt nu så man kan korta ledtiderna, säger Anders Bertilsson.

Han tycker det är bra att tillverkning nu finns i Sverige. Det är ett ”statement” att de ska finnas här och satsa på den skandinaviska marknaden. Fabriken försörjer förutom Sverige även Norge och Finland och planer finns på att fortsätta österut.

-Nu har vi möjlighet att anpassa oss mer till nordiska förhållanden som har en annan klimatzon, säger Anders Bertilsson.

Hittills har 10-12 kunder varit och besökt fabriken   

-Kingspans vision är ”Bättre byggnader för en bättre värld”, därför känns det skönt att vi kan visa hur det går till i vår egen fabrik, säger Anders Bertilsson.

Se filmen som presenterar fabriken!

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka