Broars volym och utsläpp kan minska

Rapport visar på nya konstruktionslösningar som sparar material.

Under lång tid har kostnaden för material till brokonstruktioner varit billigare jämfört med arbetskostnaderna. Det har lett till att konstruktionerna ofta har utförts med enkla geometriska former för att spara arbetstid. Samtidigt har förenklingen lett till en ökad användning av material och därmed också större klimatutsläpp.

2016–2017 genomfördes projektet ”Klimatoptimerat byggande av betongbroar” där infrastrukturens klimatpåverkande utsläpp framgår tillsammans med hur det går att minska utsläppen genom rätt val av geometri och material.

Projektet finansierades av SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond), som nyligen släppte en rapport. Den visar att volymerna betong för de vanligaste brotyperna kan minska och därmed också koldioxidutsläppen med 30 procent. Om dessutom materialet förbättras, så kallad grön betong, kan utsläppen minska ytterligare till 50 procent. Detta samtidigt som funktionskraven uppfylls och produktionen kan hålla en rimlig tid och kostnad.

Enligt SBUF kan rapporten kan direkt användas som underlag för implementering.

Rädda dagens broar!

Pris på klimatpåverkan!

Profilbild

Om författaren

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Skriv och tryck Enter för att söka