Cementa inleder samråd

Heidelberg vill satsa på koldioxidinfångning i Slite på Gotland.

Under måndagen inleddes samrådet inför Heidelberg Materials ansökan om ett nytt tillstånd för cementfabriken i Slite på Gotland. Ansökan omfattar bland annat utvecklad fabriksverksamhet inklusive en ny anläggning för avskiljning av koldioxid, CCS, och tillhörande infrastruktur. Målsättningen är att driftsätta en fullskalig CCS-anläggning 2030 som dimensioneras för att fånga in upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid.

Dessutom gäller ansökan utbyggnad av bolagets hamn i Slite och produktion av cement med en större andel nya och återvunna material, ökad energiåtervinning och en större andel bioenergi.

Samrådet som pågår till 17 oktober hålls med berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. Heidelberg Materials ambition är att lämna in ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen första halvåret 2024.

CCS (Carbon Capture and Storage) innebär att koldioxid som uppstår vid exempelvis cementproduktion fångas in, komprimeras till flytande form och lagras permanent under havsbotten.

Cementa ansöker om fyra nya år!

CCS i Slite möjligt!

CCS får statligt stöd!

Seger för Cementa

Sverige håller andan

Profilbild

Om författaren

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Skriv och tryck Enter för att söka