Senaste: Kris med lättbetong

100-tals skolor i Storbritannien i riskzonen

Brittiska skolor byggda med lättbetong i riskzonen

Över 150 skolor, och möjligen fler, riskerar att stängas i Storbritannien eftersom de är byggda av RAAC, Autoklaverad Lättbetong. RAAC är en typ av betong som var allmänt använd som konstruktionsmaterial under sent 1900-tal. Uppfunnet på 1930-talet inkluderar det cement, kalk och sand upphettat till 200 grader Celsius under högt tryck – en process som kallas autoklavning. Aluminiumflingor tillsattes till blandningen innan autoklavning för att producera vätgas genom en reaktionsprocess med kalken. Detta skapar sedan luftbubblor i materialet, vilket gör det lättare än traditionell betong. Detta ledde till lägre kostnader och ansågs vara enklare att använda än den tyngre traditionella betongen.

Majoriteten av byggnaderna som fortfarande finns med RAAC har materialet i takkonstruktionen, som vanligtvis är platt och svår att inspektera, underhålla och ersätta.

År 2018 kollapsade plötsligt en takpanel gjord av RAA i en skola utan några tidigare varningssignaler. Sedan dess har det förekommit flera andra RAAC-kollapser där materialet verkade vara i gott skick. Tyvärr är det svårt att avgöra när RAAC är nära att kollapsa eftersom det inte verkar finnas några varningssignaler. Därför stänger många skolor nu av hänsyn till barnens och personalens säkerhet.

I Storbritannien kräver man nu att regeringen skjuter till pengar så att ordentliga inspektioner kan göras av specialister. Det går inte att lärare eller annan skolpersonal ser över sina skolor.

Därför har utbildningsdepartementet utfärdat färska riktlinjer om RAAC, som ger råd om hur man känner igen materialet och förklarar riskerna. Det ger också råd om att vilka specialister som kan anlitas. Regeringen har även skjutit till 1,8 miljarder pund för 2023 och 2024.

Hittills har det gjorts över 200 inspektioner av skolor där RAAC misstänks och ytterligare 600 ska göras under hösten. I 65 skolor har RAAC påträffats och 24 av dem kräver omedelbara åtgärder. För närvarande förväntar sig regeringen att antalet påverkade skolor kommer att vara i hundratals, inte tusentals. Det innebär att över 95 procent av skolorna inte kommer att påverkas alls av denna kris.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka