Betonggalan 2023 äger rum den 12 oktober på Waterfront i Stockholm!
Vi behåller förra årets succé med att de nominerade föreläser för respektive jury så att man kan lyssna på flera intressanta föreläsningar i tre parallella block. Vi har även ett gemensamt program under en timme.

Huvudsponsor är Mapei.