Deadline för att nominera har flyttats fram till den 19 maj!

Bengt Lindroos Pris
Årets Arkitekt ersätts av Bengt Lindroos Pris på Betonggalan. Priset blir inget vanligt pris som i kategorierna ”Roger”. I stället lyfts priset ut med en prissumma som ger priset mer tyngd.

Kriterierna är: ”Bengt Lindroos Pris tilldelas arkitekter som under de senaste två åren färdigställt en intresseväckande byggnad till vars arkitektoniska kvalitet materialet betong bidragit väsentligt.”
Ordförande i juryn är Tobias Nissen, Vera Arkitekter.
Och prissponsor är… inte klart ännu. 

Årets Miljöpris
Kriterier: ”Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.”
Jury: Amanda Borneke, Sweco, Karin Bergkvist, Swerock, Sara Brantvall, Starka
Sponsor: Thomas Betong.

Årets Betongforskare
Kriterier: ”I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.”
Jury: Johan Silfwerbrand, KTH, Urs Müeller, Schwenk, och Niklas Johansson, Mapei.
Sponsor: Sika

Årets Betongkonstruktör
Kriterier: ”Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.”
Jury: Daron Omed, Cowi, Erik Beets, VBK, och Jenny Andersson, WSP
Sponsor: Mapei

Årets Betongentreprenör
Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.”
Jury: Akin Barin, Swerock, (ordf.), Robert Lundström, Sveab, och Jonas Davidsson, Thomas Betong.
Sponsor: Sveab.

Årets Montageledare
Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.”
Jury: Peter Aronsson, Prefabbyggarna (ordf.), Henrik Nilö, Prefabsystem Montage och Mikael Rosenholm, Benders.
Sponsor: Bemix

Ung&Tung
Kriterier: ”Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.”
Jury: Tove Lindblad, Trimble (ordf.), Lina Hann, Nordbygg, Kigge Nilsson, Isobetong
Sponsor: Prefabbyggarna.

Årets Jämställdhetspris
Kriterier: ”Delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.”
Jury: Anna Henriksson, Sverigehuset (ordf.), Angela Holecek, Thomas Betong och Kjell Bye, BRA Bygg.              
Sponsor: Tranemo Prefab.

Arbetsmiljöpriset
Kriterier: ”Priset uppmärksammar insatser där man offensivt arbetat med sin arbetsmiljö på ett positivt och kreativt sätt. Pristagaren kan vara en medarbetare, chef, en grupp, en avdelning eller ett helt företag.”
Jury: Ulrika Dolietis, Håll Nollan, (ordf.), Gunnar Hagman, Green Business, och Linda Dahlin, Betonghåltagning Göteborg.
Sponsor: Saknas ännu.

Årets Varumärke
Kriterier: Årets varumärke delas ut till en aktör inom betongvärlden som känner sin identitet och som vårdar sitt varumärke över tid, inifrån och ut. Det tydliggörs inom såväl reklam som i den interna kommunikationen, PR -aktiviteter och i sociala medier. Vi tittar på hur gediget och tydligt varumärket ter sig för de utomstående, hur varumärket är vårdat över tid och utvecklats för att fortsätta vara relevant, hur väl man lyckas skapa synlighet och engagemang i för aktören viktiga kanaler och hur genuint och trovärdigt aktören skapar och agerar i debattlinjer som går tillbaka på företagets identitet och verksamhet.
Jury: Karin Larén Hallström, Hallström PR, Fredrik Karlsson, Elinstallatören och VVS-Forum, Anders Carlén, Bonnier News.
Sponsor: Saknas ännu