Betonggalan 2023 på Waterfront i Stockholm

Den 12 oktober äger Betonggalan rum på Waterfront i Stockholm.

ÅRETS LEGEND
Sponsor: Isobetong
Det har inga nomineringar utan delas helt enkelt ut till den som anses vara Årets Legend.

Årets Varumärke
Sponsor: Saknas ännu
Jury: Karin Larén Hallström, Hallström PR, Fredrik Karlsson, Elinstallatören och VVS Forum, och Anders Carlén, Bonnier News.
Kriterier: Årets varumärke delas ut till en aktör inom betongvärlden som känner sin identitet och som vårdar sitt varumärke över tid, inifrån och ut. Det tydliggörs inom såväl reklam som i den interna kommunikationen, PR -aktiviteter och i sociala medier. Vi tittar på hur gediget och tydligt varumärket ter sig för de utomstående, hur varumärket är vårdat över tid och utvecklats för att fortsätta vara relevant, hur väl man lyckas skapa synlighet och engagemang i för aktören viktiga kanaler och hur genuint och trovärdigt aktören skapar och agerar i debattlinjer som går tillbaka på företagets identitet och verksamhet.

UNG & TUNG
Sponsor: Prefabbyggarna
Jury: Tove Lindblad, Trimble, Lina Hann, Nordbygg, och Kigge Nilsson, Isobetong.
Kriterier: Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.

ÅRETS BETONGFORSKARE
Sponsor: Sika
Jury: Johan Silfwerbrand, KTH, Urs Müller, Schwenk, och Niklas Johansson, Mapei.
Kriterier: I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.

ÅRETS BETONGENTREPRENÖR
Sponsor: Sveab
Jury: Akin Barin, Swerock, Jonas Davidsson, Thomas Betong, och Robert Lundström, Sveab.
Kriterier: Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande estetisk och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.

ÅRETS JÄMSTÄLLDHETSPRIS
Sponsor: Tranemo Prefab
Jury: Anna Henriksson, Sverigehuset (ordf.), Angela Holecek, Thomas Betong och Kjell Bye, BRA Group.
Kriterier: Jämställdhetspriset delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

ÅRETS MONTAGELEDARE
Sponsor: Bemix
Jury: Peter Aronsson, Prefabbyggarna (ordf.), Henrik Nilö, Prefabsystem Montage, och Mikael Rosenholm, Benders.
Kriterier: Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.

ÅRETS MILJÖPRIS
Sponsor: Thomas Betong.
Jury: Amanda Borneke, Sweco, Karin Bergqvist, Swerock, och Sara Brantvall, Starka.
Kriterier: Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.

ÅRETS KONSTRUKTÖR
Sponsor: Mapei
Jury: Daron Omed, Cowi, Erik Beets, VBK, och Jenny Andersson, WSP.
Kriterier: Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.

Betonggalan 2023 på Waterfront i Stockholm