MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

CCS får statligt stöd!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Inte bara Cementa som satsar på CCS.

Nu har ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS (Carbon Network South Sweden), startat. Projektet leds av Växjö Energi och Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 miljoner kronor.

Förutom Växjö Energi ingår nio andra aktörer i projektet: Sysav, Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso och Öresundskraft. Flera av företagen har redan tidsatta planer på att fånga in koldioxid. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen.

CNetSS startade i augusti 2022 och pågår till 31 december 2023. I beslutet skriver myndigheten bland annat att projektet bedöms vara ett viktigt steg mot att förverkliga värdekedjan för bio-CCS (biogen Carbon Capture and Storage). Potentialen för negativa utsläpp bedöms dessutom öka ytterligare i takt med omställningen från fossila till förnybara bränslen. Totalt har 2 495 300 kronor beviljats i stöd av Energimyndigheten.

Läs mer