MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Öka forskningen om betong!

Hans Karlander, vd och koncernchef på Thomas Concrete Group

Hans Karlander, vd och koncernchef på Thomas Concrete Group

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Thomas Concrete Group uppmanar regeringen.

Om byggbranschen ska kunna ställa om och bli klimatneutral krävs det fler riktade anslag från staten till betongforskning och innovation. Det skriver Thomas Concrete Group i en uppmaning till regeringen inför den kommande forskningspropositionen som planeras vara färdig under 2024. Enligt bolaget finns det i dag för få relevanta alternativ till betong i tillräckliga volymer eller som kan levereras i tillräcklig skala.

– För många konstruktioner är betong det enda material som kan möta kvalitets- och beständighetskraven. Samtidigt behöver byggbranschen ställa om till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft. Därför behöver Sverige en nationellt samlad forsknings- och innovationsinriktad nod som snabbar på omställningen, säger Hans Karlander, vd och koncernchef på Thomas Concrete Group.

I Sverige har forskningen inom byggmaterial och byggteknik varit begränsad de senaste femton till tjugo åren, medan det har genomförts innovativ forskning med statligt stöd i andra länder, menar bolaget.

– Från statligt håll har det getts stöd och tagits fram strategier med fokus på träbyggande. Men staten har inte gjort motsvarande satsningar för betong eller andra byggmaterial, säger hållbarhetschefen Karin Gäbel.

Idag investerar Thomas Concrete Group, liksom andra företag i cementbranschen och betongbranschen, i forskning och utveckling för mer hållbara bindemedel än cement. Forskning sker även på Rise, universitet och högskolor.

– Det är bra, men det behövs en riktad, långsiktig satsning på innovativ fri forskning inom betongbaserat byggande i Sverige och satsningar för att säkra kompetensförsörjningen, som ska bidra till att lösa de utmaningar som cement- och betongbranscherna definierat. Och det är därför vi behöver fler riktade anslag från staten till just betongforskning och innovation, avslutar Karin Gäbel.

Sverige långt efter Tyskland!

Läs mer