MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Arkitekt 3.0 är här!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Finns hos Svensk Byggtjänst.

”Arkitekt 3.0 – Guide för projekterande arkitekter” har kommit i ny utökad utgåva. BIM-projektering, säkra el- och vatteninstallationer samt ett helt nytt kapitel om hållbart byggande hör till nyheterna.

”Arkitekt 3.0 – Guide för projekterande arkitekter”, som nu kommer i en tredje utgåva, ger en överblick ur arkitektens perspektiv och är en hand- och uppslagsbok för alla som vill få en helhetsbild av arkitektens roll i byggprocessen.

Ett nytt längre kapitel om hållbart byggande behandlar klimatneutralt-, energieffektivt- och cirkulärt byggande. Där tas bland annat den nya lagen om klimatdeklarationer upp. Avsnittet Trafikutformning har uppdaterats med mobilitets- och parkeringsutredning samt krav på laddningsstationer. Avsnittet Area har ändrats efter den uppdaterade standarden.

Huvudförfattare till Arkitekt 3.0 – Guide för projekterande arkitekter är Jenny Eringstam, arkitekt SAR/MSA och byggnadsingenjör, STAM arkitekter i Göteborg samt Nina Sandahl, arkitekt SAR/MSA, Sajt Arkitektstudio i Växjö.

Läs mer