MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Dalmia Cements anläggning i Indien

Elektrisk cementtillverkning i Indien

Dalmia Cements anläggning i Indien

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

SaltX Tecnology och Dalmia Cement har påbörjat arbetet med en gemensam pilotanläggning för elektrisk cementtillverkning i Indien.

Projektet handlar om att implementera SaltX elektriska kalcineringsteknik vid en av Dalmia Cements befintliga produktionsanläggningar. Samarbetet inleddes i juni 2023 och för att markera starten på projektet besökte SaltX nyligen Indien.

– Jag är mycket glad över att kunna konstatera att vi nu har börjat arbeta tillsammans på plats för den kommande piloten i Indien. Vi har träffat alla nyckelpersoner i projektet och vi ser med tillförsikt fram emot att påbörja förstudien i början av nästa år, säger Carl-Johan Linér, CEO på SaltX.

Dalmia har totalt sju produktionsanläggningar och en årlig produktionsvolym på över 40 miljoner ton cement. Utifrån tekniska och logistiska förutsättningar har anläggningen i Rajganga Nagpur Odish i centrala Indien valts ut som bäst lämpad för pilotprojektet.

– I linje med vår ambition att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck är vi glada att samarbeta med SaltX. De är en ledande innovatör med en elektrifierings- och koldioxidavskiljningsteknik som har stor potential att spela en avgörande roll i vårt arbete med att minska våra koldioxidutsläpp, säger Mr. Mahendra Singhi, MD & CEO of Dalmia (Cement) Bharat.

Samarbetet mellan företagen uppmärksammades på COP28 i Dubai under lanseringen av LeadIT 2.0 – Partnership for a Just and Equitable Industry Transition.

Arbetet med förstudien planeras startas under första kvartalet 2024. Bland annat ingår materialtester i SaltX test- och researchcenter i Hofors.

Fakta:
Electric Arc Calciner (EAC) är en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer. Syftet är att förändra materialets karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi, separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.

Läs mer