MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Byggelement satsar 450 miljoner!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Bygger ut i Ucklum och Hallstahammar!

Byggelement investerar 450 miljoner kronor i en utbyggnad av anläggningarna i Ucklum utanför Stenungsund och Hallstahammar. Det är företagets största satsning hittills och görs för att automatisera tillverkningen av betongelement och halvera cementbehovet. Tekniksprånget från manuellt till automatiserat innebär att kapaciteten på tillverkning av väggar och bjälklag fördubblas.

Carl Rülcker, vd på Byggelement.

– Vi har höga ambitioner när det gäller både hållbarhet och automatisering av verksamheten, ett bolag inom Peabkoncernen. Med den här satsningen kan vi ytterligare minska klimatavtrycket genom ökad användning av alternativa bindemedel i vår betong, säger Carl Rülcker, vd på Byggelement.

I Hallstahammar kompletteras tillverkningen av bjälklag med en helt ny fabrik för tillverkning av både inner- och ytterväggar. På motsvarande sätt satsar man nu i väggfabriken i Ucklum på tillverkning av bjälklag. Därigenom blir fabrikerna på båda orterna kompletta leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden och behovet av import av betongelement från utlandet minskar.

I Hallstahammar nyanställs mellan 40 och 50 personer och i Ucklum skapas ett 20-tal nya arbetstillfällen. Det handlar om industrioperatörer som kommer att tränas upp internt inom ramen för produktionen och med senior handledning.

– Vi ligger helt rätt i tiden och vi täcker in viktiga geografiska områden. Att satsa på att ytterligare minska klimatavtrycket gör oss konkurrenskraftiga. Med ny teknik kommer vi att kunna producera betongelement med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard, säger Carl Rülcker.

Hela investeringen beräknas vara genomförd i början av 2024. Först genom färdigställande i Ucklum hösten 2023 följt av Hallstahammar vid årsskiftet 2023/2024.

Läs mer