MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Ingen ljusning i sikte

Catharina Elmsäter-Svärd vd på Byggföretagen.

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Byggföretagens konjunkturprognos spår växande bostadsunderskott.

Catharina Elmsäter-Svärd Byggföretagen

Bostadsbyggandet fortsätter att minska nästa år. Det visar Byggföretagens konjunkturprognos som förutspår en byggnation av endast 23 600 lägenheter och småhus under 2024. Det kan jämföras med Boverkets behovsanalys om 67 300 nya bostäder per år fram till och med 2030.

– Bostadsunderskottet växer för varje år som nybyggnationen sjunker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen är det den stigande räntan som driver byggherrarnas kostnader och minskar hushållens köpkraft. Byggföretagen räknar också med att styrräntan höjs till 4,25 procent innan räntan börjar sänkas under 2024.

Investeringarna i nya bostäder är nere på samma nivåer som vid millennieskiftet. Vi befinner oss i en syrefattig tillväxtmiljö som kväver bostadsmarknaden, säger hon vidare.

Däremot är bilden ljusare när det gäller lokal- och anläggningsbyggandet. För lokaler beräknas de offentliga investeringarna öka med elva procent under 2023 och med ytterligare två procent under 2024. Anläggningsbyggandet dras upp av bland annat de gröna satsningarna i norra Sverige och även de privata anläggningssatsningarna beräknas öka med nio procent i år och ytterligare sju procent under nästa år.

– Byggmarknaden är tudelad. Dels när det kommer till olika former av byggande. Dels mellan olika regioner. Bostadsbyggandet går som sämst där befolkningen är som störst. Därför bör offentliga beställare redan i dag ges möjlighet att styra mer resurser till upprustning av VA-system, elnät och annan infrastruktur. Det håller igång byggbranschen när bostadsbyggandet sjunker.

Trots att antalet varsel har ökat kraftigt under hösten håller byggarbetsmarknaden än så länge emot krisen, menar Byggföretagen. Från 328 800 sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen 2022 kommer 312 400 vara sysselsatta 2024.

– När byggbranschen saktar in så smittar det av sig på fler branscher. Det finns också en risk att många byggnadsarbetare väljer att lämna för andra jobb. Därför krävs skarpa åtgärder för att öka bostadsbyggandet snarast möjligt, avslutar Catharina Elmsäter-Svärd.

Sammantaget bedömer Byggföretagen att Sveriges BNP minskar med minus 0,9 procent 2023 för att vända upp och öka med 0,5 procent 2024.

Dystra byggprognoser!

Bostadsbyggandet minskar med 40 procent!

Bostadsbyggandet tvärnitar

Läs mer