MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Heidelberg Materials ansöker om 30-årigt tillstånd

Ansöker om 30-årigt tillstånd

Heidelberg Materials ansöker om 30-årigt tillstånd

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Heidelberg Materials lämnar i dagarna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för ett 30-årigt täkttillstånd för brytning av kalksten på File hajdar, i Slite på Gotland.

─ I ansökan presenterar vi en stor palett av åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet bidrar positivt till Gotlands vattenförsörjning och att vi långsiktigt kan stärka den biologiska mångfalden, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.
De meddelar även att de kommer att investera cirka 1,5 miljarder kronor för skydd av vatten och natur. Följande insatser kommer göras:

Omvandla Västra brottet till en sjö då den täkten avslutas.

Lagra och rena vatten för att stärka dricksvattentillgången på norra Gotland.

Återinfiltrera grundvatten till närliggande områden.

Minska inflödet av grundvatten till File hajdar-täkten genom tätning av berget.

Upprätthålla flöden i bäckar och vattendrag.

Återställa och skapa livsmiljöer för fjärilsarter.

Anta ett ambitiöst ekologiskt kompensationsprogram för att motverka förlust av naturvärden.

Läs mer