MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Heidelberg Materials Precast Contiga har tillsammans med finska Metsä Wood utvecklat en hybridvägg som är redo att användas i skarpa projekt.

Trä och betong i nytt element

Heidelberg Materials Precast Contiga har tillsammans med finska Metsä Wood utvecklat en hybridvägg som är redo att användas i skarpa projekt.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Heidelberg Materials Precast Contiga har tillsammans med finska Metsä Wood utvecklat en hybridvägg som är redo att användas i skarpa projekt.

Hybridväggen är ett fasadelement i sandwichkonstruktion med ytterskiva i klimatförbättrad betong, mellanliggande isolering och bärande innerskiva av träprodukten Kerto. Den har cirka 40-50 procent lägre klimatpåverkan än ett motsvarande traditionellt sandwichelement i betong och är mycket lättare, vilket dessutom ger effekt på hela byggprojektets totala klimatpåverkan.

Daniel Eriksson, divisionschef på Heidelberg Materials Precast Contiga.

– Vi upplever ökade krav från våra kunder på klimatsmarta lösningar. Transporterna till bygget kan minskas, eftersom man kan frakta dubbelt så många element i samma transport, säger Daniel Eriksson, divisionschef på Heidelberg Materials Precast Contiga.

Precast Contiga tillverkar stålstommar och betongelement vilket inneburit att man fått lära sig hur trä fungerar.

– Produktionsmetoden är väldigt lik den vi redan har, så vi kan göra de här hybridelementen med samma metod som våra övriga väggar och de monteras på samma sätt. Vi har inte behövt göra några stora investeringar eller ombyggnader, menar Daniel Eriksson.

För att testa hur hybridväggen fungerar i praktiken har man byggt ett riktigt hus på fabriksområdet i Norrtälje med de nya elementen. Testbyggnaden är uppförd med fuktsensorer för att man ska kunna följa vad som händer inne i väggelementen och hittills har man inte uppmätt någon fukt. I byggnaden har man även testat olika lösningar för dragningar av installationer.

Hybridväggen passar framförallt i byggnader upp till fem våningar. Det kan vara bostäder, kontor, vård- eller skolbyggnader.

Fakta nya hybridväggen

  • Hybridväggen är en ny typ av fasadelement i sandwichkonstruktion med ytterskiva i betong och bärande innerskiva av träprodukten Kerto.
  • Hybridväggen har cirka 40-50 procent lägre klimatpåverkan än ett motsvarande traditionellt sandwichelement i betong.
  • I ett typhus där hybridväggen ersätter sandwichvägg i betongfasaden kan klimatpåverkan från hela stommen minskas med 15-25%.
  • Hybridväggen väger cirka 60 procent mindre än ett traditionellt sandwichelement i betong, vilket gör att transportkostnaden blir cirka 50 procent lägre och minskar klimatpåverkan från transporterna med cirka 50 procent.

Läs mer