MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Framtidens betong

Mapei lanserar Re-con-line

Mapei lanserar nya produkter och metdoer inom Re-con-line

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Mapei lanserar Re-con-line för cirkulär betongproduktion.

Med innovativa metoder och produkter inom konceptet Re-con-line vill leverantören Mapei hjälpa betongproducenter att ta steget mot en mer cirkulär och effektiv produktionsmodell. Enligt företaget kan industrin göra betydande besparingar i hanteringskostnader för avfall genom att omvandla, rengöra, återvinna och reducera koldioxidutsläppen.

– Det kan röra sig om hundratusentals kronor per år och hundratals kilo koldioxid som sparas. Besparingarna beror på vilka transportavstånd man har till ballastråvaran, och avgifter och avstånd för att deponera avfall som slam och returbetong, säger Sven-Henrik Norman, produktchef på Mapei till Betongvärlden.

Bland annat handlar det om att omvandla återvunnen betong till ett ballastmaterial som kan ersätta jungfrulig ballast. Det går också att reducera slam från betongbilars rotoraggregat vid tvättning. För att undvika sköljning med stora mängder vatten går det att utnyttja absoptionen i ballasten till att suga upp rester av cement och betong i bilarna. Enligt Mapei undviker man på så sätt slamproblem som högt pH-värde och förhöjda halter av tungmetaller. Istället tar torrtvätten hand om problemet redan vid källan, genom att omvandla resterna till återvinningsbar ballast.

Torrtvätt är ett koncept som Mapei uppfann 2019 och det börjar få mycket uppmärksamhet för sin enkelhet och höga effektivitet i minskning av slam från betongbilar, säger Sven-Henrik Norman vidare.

I serien ingår också en produkt som i kombination med superplasticerande tillsatsmedel förlänger öppentiden och förbättrar arbetbarheten i betong som har en högre andel av krävande ballastmaterial. Detta utan att påverka 24-timmarshållfastheten.

– Detta gör att betongproducenter kommer att kunna använda högre andelar lokalt producerade eller återvunna ballastmaterial utan att behöva öka cementmängden i betongen, avslutar han.

Mapei förstärker med specialist

Ny marknadschef på Mapei!

Martin Carlsson går till Mapei

Läs mer