MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Djupdykning i byggbranschens utmaningar:

Djupdykning i byggbranschens utmaningar

Djupdykning i byggbranschens utmaningar:

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Under 2023 har totalt 8 868 företag gått i konkurs vilket berörde 20 712 anställda. Inom byggbranschen gick drygt 1700 företag i konkurs vilket berörde ungefär 5 500 anställda. Det är det största antalet konkurser i branschen sedan i början på 1990-talet. Så att likna situationen nu med den stora krisen i början på 1990-talet är inte helt fel.

Djupdykning i byggbranschens utmaningar:Under de senaste 15-20 åren har Sverige upplevt en period med låg inflation, men år 2022 sköt den plötsligt i höjden. Orsakerna är pandemins effekter och leveranshinder för material. Just när vi trodde att vi var på väg att ta oss ur pandemins skugga, bröt kriget i Ukraina ut och försämrade situationen ytterligare, särskilt för byggbranschen.

Inflationen nådde sin topp för ungefär ett år sedan men har sedan dess minskat kraftigt och har nu en positiv trend. Samtidigt utgör de stigande kostnaderna ett betydande hinder, vilket minskar konsumenternas köpkraft och tvingar Riksbanken och andra centralbanker runt om i världen att införa en aggressiv penningpolitisk åtstramning.

Inom byggbranschen specifikt visar kostnadsutvecklingen, särskilt byggkostnadsindex, en ännu mer skrämmande trend. Materialpriserna sköt i höjden under pandemin, med ökningar inom virkespriser, metallpriser och stålpriser. Detta tillsammans med en försvagad köpkraft hos hushållen har lett till en betydande ökning av byggkostnaderna, vilket fortsätter att påverka branschen med en ökningstakt på 6-7 procent per år.

Bostadsproduktionen, som är en betydande del av byggbranschen, har också drabbats. Från att ha börjat med nästan 68 000 nya bostäder år 2021 förväntas antalet påbörjade bostäder minska dramatiskt till omkring 24 000 i år, vilket utgör en tredjedel av marknaden för bara två år sedan.

Även om andra sektorer inom byggbranschen såsom kontorsbyggande och infrastrukturprojekt fortsätter att växa, är det omöjligt att ignorera de allvarliga konsekvenserna av nedgången inom bostadssektorn. Konkurser av småhustillverkare och en negativ utveckling på arbetsmarknaden visar på den rådande krisens omfattning, med det största antalet konkurser inom branschen sedan 1990-talet och en ökande arbetslöshet.

Trots detta finns det vissa ljusglimtar på horisonten. Den potentiella möjligheten till räntesänkningar från Riksbanken kan ge en välbehövlig lättnad och bidra till att vända trenden för byggbranschen. Detta skulle kunna återställa förtroendet på marknaden och ge hushållen mer köpkraft, vilket i sin tur kan stabilisera bostadsmarknaden och stödja tillväxten inom byggsektorn.

Källa: Webbinariet ”Tuffa tider för byggbranschen – vad du som arbetsgivare och chef behöver veta”.

Läs mer