MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Cementkrisen: Tvärnit 2023!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

I fyra delar berättar Betongvärlden allt du behöver veta om cementkrisen. Här ger Byggföretagen sin bild, imorgon.

Nästa år tror branschorganisationen Byggföretagen att det blir i tvärstopp i tillväxten. I sin senaste konjunkturrapport förutspår man en BNP-ökning på endast 0,3 procent år 2023.

Antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus sjunker från 68 100 år 2021 till 56 700 under 2022. Prognosen för 2023 är 45 100 påbörjade bostäder.

“Betong- och cementindustrin omsätter årligen mer än 30 miljarder kronor och sysselsätter nästan 9 000 personer. Till detta kommer betongarbetare som är anställda av byggentreprenörsföretag. De senaste åren har det årligen producerats mer än 6 miljoner kubikmeter betong i Sverige.

“Cementkrisen är inte över”, Svensk Betongs konsekvensanalys

– Cementkris, stigande materialpriser, svagare hushållsekonomier, höjda räntor och fortsatta kreditrestriktioner för hushåll i behov av lånefinansiering är alla faktorer som påverkar bostadsproduktionen negativt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Anläggningsinvesteringarna föll redan under 2021 och bedöms fortsätta falla under hela prognosperioden. Sammantaget sjunker anläggningsinvesteringarna med 15 procent 2023 och budgetanslagen till både väg- och järnvägsinvesteringar minskar.

– I fjol var det de privata investeringarna som sänkte anläggningsinvesteringarna. Under 2022-2023 är det istället de offentliga som tynger prognosen eftersom cementbristen slår hårdare mot offentliga anläggningsinvesteringar än privata, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Antalet sysselsatta inom byggindustrin ökar under 2022 med 3,4 procent från 341 500 till 353 100 till följd av pågående projekt. Under 2023 gör Byggföretagen bedömningen att sysselsättningen minskar med 6,2 procent till drygt 331 200 personer. Det ger 22 000 färre sysselsatta 2023 jämfört med 2022. 

– Sysselsättningsnedgången är mildare än vad som motiveras av produktionsminskningen. Orsaken till det är att företagen är mycket måna om att behålla erfarna medarbetare som det i utgångsläget råder stor brist på – och som man ogärna vill stå utan när cementkrisen så småningom är avvärjd, säger Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer