MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Klimatneutralt cement!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Cambridge Electric Cement är här!

Cambridge University presenterar en helt ny cementsort, Cambridge Electric Cement. Den är helt klimatneutral och kanske lösningen på betongindustrins miljöpåverkan.

Det började med att uppfinnaren Cyrille Dunant märkte att kemin för återvunnen cement var densamma som i kalken som använts för att rena stålet när det återvinns. Så den nya produkten Cambridge Electric Cement blir till efter att cementkross tagits tillvara ur återvunnen betong som krossats och avlägsnat ballast och sand.

Cementkrosset används sedan i processen för att återvinna stål, det flyter upp som slagg, tas tillvara och kyls hastigt ner. Det krossas till samma konsistens som portlandcement och får för övrigt samma utseende. Det har dessutom samma kemiska sammansättning.

Nu har man fått ett beviljat bidrag på cirka 17 miljoner kronor för att fortsätta forskningen och få mer detaljerad kunskap om processen bakom. Och förstås fullskaleförsök i betongtillverkning.

Läs mer