MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Cementkrisen: Detta har hänt!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Den sista december 2022 löper Cementas tillfälliga tillstånd ut. Högst troligt finns inget nytt tillstånd på plats till dess.

Svensk Betongs hemsida.

Cementkrisen är inte över, Cementa har inget tillstånd för fortsatt brytning. Detta har hänt:

17 januari 2020. Cementa får godkänt i den lägre instansen Mark- och miljödomstolen.

6 juli 2021. Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsatt brytningstillstånd i Slite. Det innebär att brytning av kalk måste upphöra den 1 november 2021.

14 juli 2021. Byggföretagen tar fram en konsekvensanalys som överlämnas till näringsminister Ibrahim Baylan. I värsta fall är så många som 400 000 jobb i fara.

22 juli 2021. Näringsminister Ibrahim Baylan kallar till möte med byggbranschens företrädare däribland Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong. Han bekräftar att han inser allvaret och att regeringen har satt igång ett arbete som går över departementsgränserna.

22 juli 2021. Cementa överklagar till Högsta domstolen.

“Nu ligger vårt fulla fokus på att komma i mål med de nya tillståndsansökningarna med kort och lång tidshorisont som vi har startat.

/Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa.

4 augusti 2021. Näringsminister Ibrahim Baylan träffar återigen företrädare för byggbranschen däribland Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong. Med vid mötet var även dåvarande bostadsminister Märta Stenevi. Inga besked gavs då man vill avvakta en egen konsekvensanalys som regeringen beställt av Ramboll.

6 augusti 2021. Cementa tecknar avtal med Nordkalk avseende leverans av kalksten till cementfabriken i Slite. Avtalet innebär att upp till 25 procent av Slitefabrikens behov av kalksten bedöms kunna komma på plats runt årsskiftet. Finns möjlighet till större volymer men det är beroende av tillstånd och investeringar.

-En långsiktigt tryggad kalkstensbrytning på Gotland kommer att vara helt avgörande om vi ska kunna fullfölja det aviserade klimatomställningsprojekt som hela det svenska samhällsbyggandet kommer att vara beroende av i sin klimatomställning, säger Karin Comstedt-Webb, hållbarhetschef på Cementa.

10 augusti 2021. Näringsminister Ibrahim Baylan och miljöminister Per Bolund meddelar att genom en tillfällig och tidsbegränsad ändring i miljöbalken avser man ge Cementa förlängt tillstånd att bryta ur kvarvarande kalksten inom nuvarande tillstånd i Slite. Förlängningen är en förlängning av tiden, inte volymen. Enligt Cementas egna beräkningar går det att bryta kalk i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober enligt nuvarande tillstånd. Det är den mängden det förlängda tillståndet avser.

25 augusti 2021. Högsta domstolen avslår Cementas överklagan.

16 september 2021. Lagrådet, som granskar förslag till riksdagen, sågar regeringens speciallag för att tillfälligt underlätta för Cementa att fortsätta bryta kalksten.

29 september 2021. En enig riksdag godkänner speciallag.

18 november 2021. Regeringen meddelar att de ger Cementa drygt ett års tillstånd efter att det förra tillståndet löpte ut den 31 oktober. Tillståndet som gäller fram till och med december 2022 syftar till att kunna fortsätta kalkstensbrytningen under en tid för att undvika risken för en akut cementbrist i Sverige.

15 februari 2022. Högsta förvaltningsdomstolen avslår begäran om inhibition av Cementas tillfälliga brytningstillstånd. Det betyder att Cementa tills vidare kan arbeta inom ramen för det tillstånd som gäller till den 31 december 2022. Samtidigt annonserar Heidelberg Cement efter en senior tillståndsspecialist.

April 2022. Cementa lämnar in en ansökan om att få fortsätta verksamheten i ytterligare fyra år.

Läs mer