MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Nu invigs Kiruna!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Festen varar i tre dagar!

Nu invigs nya Kiruna centrum och det firas med folkfest i dagarna tre. Kiruna har varit under utveckling i många år och nu är första etappen avklarad. Flytten av centrum är en av de största stadsomvandlingarna i modern tid.

Flytten har inneburit många utmaningar, men också en möjlighet utan motstycke att omvandla Kiruna till en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar stad för nuvarande och kommande generationer.

Betongvärlden

– Med invigningen av torget och centrum har stadsomvandlingen tagit ett stort steg framåt, men mycket återstår innan stadskärnan blir så innehållsrik och vacker som den kan bli, säger Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White.

Den nya bebyggelsen har utformats utifrån i en tätare stadsplan, försedd med nya mötesplatser och kulturella faciliteter syftar till att främja det offentliga livet och göra det möjligt för en mer blandad befolkning att trivas. Tankesättet kring cirkulär ekonomi har varit viktig. Återbrukade hela hus, kvarter och återvunna delar och material har bidragit till att skapa nya Kiruna. Byggnader av kulturhistoriskt värde och som har en stor betydelse för Kirunaborna har kommit med i den nya staden för att skapa en kontinuitet i det som har gett, och kan fortsätta ge, Kiruna sin identitet.  

Betongvärlden

– Vid flytten av Kiruna har man tagit med sig det byggda arvet in i det nya, både byggnader och hela miljöer. Vi gläder oss åt att en riksangelägenhet som kyrkan har fått flytta med. Detta för att göra stadens historia begriplig. Identiteten har också skapats genom mötesplatser och närhet till grönska, vilket Kirunaborna lyfte fram för oss som viktigt, säger Krister Lindstedt.

Betongvärlden

Viktiga element i projektet har varit medborgardialogen, torget och mötesplatsen med nya näringar vid sidan av gruvdriften, hur samspelet med naturen utvecklas samt vad det innebär att förnya staden med återbruk.

Läs mer