MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
En bronskalligrafi av Larry Bell har tagit plats på en Popos i San Francisco.

Popos ett steg längre än i Sverige

En bronskalligrafi av Larry Bell har tagit plats på en Popos i San Francisco.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

I Sverige ska allt offentligt byggande avsätta en procent av budgeten till konst, men i San Francisco går man ännu längre, skriver Byggindustrin. Där måste alla fastighetsägare som vill bygga nytt även se till att det finns en Popos, det vill säga en Privately Owned Public Open Space.
slideshow image

San Franciso beslutade 1985 om ett enprocentsmål som gäller alla som vill uppföra nya byggnader i ett avgränsat område i affärs- och finansdistriktet downtown. Sedan dess måste en procent av byggkostnaden läggas på konstnärlig utsmyckning och tillgängliga platser.

Konceptet Popos fick uppmärksamhet i USA under mitten av 1900-talet. Som svar på oro över förlusten av offentliga utrymmen mitt i snabb urbanisering och kommersiell utveckling började städer som New York och San Francisco genomföra lagar som krävde att privatägda men offentligt tillgängliga områden skulle skapas inom nya utvecklingar.

Konstverket “Love” av den lokala konstnären Laura Kimpton

Medan tidiga Popos ofta var enkla torg eller atrier är samtida versioner mer varierade och innovativa, med inslag som konstinstallationer, rekreationsanläggningar och hållbara designfunktioner.

Många städer runt om i världen har omfamnat Popokonceptet och integrerat det i sin urbana struktur. I New York City fungerar till exempel ikoniska platser som Elevated Acre i Lower Manhattan och atriet vid Citigroup Center som populära destinationer för arbetare och turister. På liknande sätt har San Francisco ett antal Popos, inklusive takträdgården vid Transamerica Pyramid och torget vid One Maritime Plaza. Internationellt har städer som London, Tokyo och Singapore också omfamnat Poposmodellen.

Läs mer