MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Biobetong får uppföljare!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Abetong kommer med en ny generation.

Abetong växlar upp satsningen på klimatförbättrad betong till en ny nivå och lanserar andra generationens Biobetong med 33 procent lägre CO2-avtryck jämfört med Svensk Betongs branschvärde.

– Vi har jobbat hårt under lång tid för att kontinuerligt förbättra miljöprestandan för alla våra produkter. Redan under 2020 presenterade vi första generationens Biobetong som vi idag kan producera samtliga våra prefabelement till husbyggnation med, säger Magnus Fridvall, divisionschef på Abetong.

Abetongs första version sänkte klimatpåverkan med 23 procent jämfört med Svensk Betongs branschvärde. Först ut med den andra versionen blir all inomhusbetong och därefter utomhusbetongen.

I Biobetong ersätts delar av cementen med alternativa bindemedel som exempelvis masugnsslagg för att minska klimatpåverkan.

Magnus Fridvall, divisionschef hus syd på Abetong.

– En stor utmaning är just att ta fram nya betongrecept som fungerar i alla våra fabriker med bibehållen produktionskapacitet och kvalitet. Där har vi lyckats riktigt bra genom att dra nytta av Abetongs samlade expertis och mångåriga erfarenhet inom prefab. Vi jobbar också ihop med vår cementleverantör, Cementa, och testar nya bindemedel, säger Magnus Fridvall.

Från och med den 1 januari 2022 gäller de nya reglerna med krav på klimatdeklaration vid nybyggnation. På längre sikt är det troligt att myndighetskraven kommer att omfatta inte bara deklarering utan även en faktisk minskning av klimatpåverkan till satta gränsvärden. Det gör att Magnus Fridvall tror på ännu större efterfrågan på Biobetong från byggsektorn framöver.

– Betong har en lång rad svårslagna fördelar som byggmaterial. God brand- och fuktsäkerhet, ljudisolerande egenskaper och det är i stort sett helt underhållsfritt. Det är just miljöaspekterna som tidigare varit en utmaning. Med Biobetongen erbjuder vi våra kunder ett hållbart alternativ även i det perspektivet, säger han.

För att förenkla för kunderna har Abetong tagit fram en koldioxidkalkylator som visar hur belastningen skiftar mellan olika val och lösningar i prefabstommen. Med det som grund kan Abetongs säljare presentera en klimatkalkyl i varje enskilt projekt.

Läs mer