MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Byggelement levererar klimatförbättrade element till ett nytt äldreboende med hundra platser i Södra stadsskogen strax utanför Strängnäs

Byggelement leverar till Strängnäs

Byggelement levererar klimatförbättrade element till ett nytt äldreboende med hundra platser i Södra stadsskogen strax utanför Strängnäs

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Byggelement levererar klimatförbättrade element till ett nytt äldreboende med hundra platser i Södra stadsskogen strax utanför Strängnäs. Beställare är Upplands Projektbygg.

– Det är väldigt roligt att vi kan leverera både massiva väggar och plattbärlag i ECO 30 till ett så angeläget projekt som ett äldreboende, säger Mauro Corvi, projektledare på Byggelement.

Södra stadsskogen ligger i norra Finninge och binder ihop området med själva Strängnäs stad. Här är man i inledningen av en exploateringsfas där äldreboendet är först ut. Planeringen för hela området omfattar mellan 400 och 700 bostäder.

Det nya äldreboendet byggs som en stor huskropp i E-form där hundra platser fördelas på tio enheter och fem våningar. Inflyttning är planerad till 2025.

Totalt gäller Byggelements leveranser drygt 7 000 kvadratmeter plattbärlag och omkring 2 200 kvadratmeter massiva väggar, båda produkterna i ECO 30. Därtill kommer balkonger på en sammanlagd yta av 460 kvadratmeter och pelare som omfattar knappt 50 löpmeter.

Plattbärlagen tillverkas i Katrineholm medan de massiva väggarna kommer från anläggningen i Ucklum där man specialiserat sig på de stora format som krävs i det här projektet.

Byggherre är Odalen med lång erfarenhet av välfärdstekniska lösningar och för vården svarar Humana.

Läs mer