MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Byggelement rustar för fler ordrar

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Byggelement gör sin hittills största investering i logistik och dubblar lastbilsflottan för effektiva och säkra transporter.

Byggelement satsar sammanlagt omkring 30 miljoner kronor på ekipage och utrusning vid anläggningarna i Hallstahammar och i Ucklum utanför Stenungsund. Samtidigt stärks båda fabrikerna med nyckelpersoner inom logistik.

– Vi rustar helt enkelt för den ökande efterfrågan på våra produkter. Smidiga och tidseffektiva transporter ger stora och viktiga kostnadsfördelar för våra kunder, säger Kristoffer Lindholm, logistikchef på Byggelement.

Logistiksatsningen omfattar både nya lastbilar, bygeltrailers och simaliftar liksom ett avtal med transportföretaget C4 Transport för ytterligare resurser. 

Byggelement är inne i ett expansivt skede då tillverkningen av prefabprodukter automatiseras och cementbehovet ska halveras. Anläggningarna i Ucklum utanför Stenungsund och i Hallstahammar byggs ut för ett tekniksprång till en tillverkningsprocess med hög grad av robotteknik. Satsningen innebär att fabrikerna på båda orterna blir kompletta leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden. 

Investeringen i logistik sker i två etapper med leveranser av lastbilar till sommaren och senhösten 2023. Den nya lastbilsflottan är anpassad för att lasta på tåg och kommer framför allt att transportera inner- och ytterväggar. Lastbilarna är självlastande och självlossande vilket skapar ett oberoende av andra lyftredskap vid både järnvägen och på byggarbetsplatsen. 

– Det ökar också säkerheten då all hantering av elementen kan ske från marknivå, säger Kristoffer Lindholm. 

Byggelements logistiklösning garanterar ett arbetsflöde som ökar leveransprecisionen. Med lösningen lossas lastbärarna automatiskt från lastbilarna på byggarbetsplatsen och placeras på avsedd yta under byggkranen. Lyft och placering av element sker sedan från lastbärare till stommen. Det betyder ökad flexibilitet i montaget och mindre påverkan av väder eller andra oförutsedda förseningar. Traditionellt lastas annars elementen av ett och ett från lastbilen och behöver då monteras direkt.

– Det här gör att montage kan ske vartefter och i lämpligt tempo utan låsning till bilarnas lossningstider. Som leverantör strävar vi efter ett optimalt flöde i alla led.


Läs mer