MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Byggkostnaderna ökar

Johan Deremar på Byggföretagen reagerar på byggkostnaderna i Betongvärlden.
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Byggföretagen uttalar sig om 2023

Byggkostnaderna fortsätter att öka. Enligt SCB:s Byggkostnadsindex steg kostnaderna i oktober 2022 med 15,3 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Det är den största förändringen i årstakt sedan mitten av 1970-talet. Byggföretagen räknar med ett bistert 2023, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Störst ökning bland entreprenörernas kostnader står gruppen transporter, drivmedel och elkraft för: 36,7 procent det senaste året. Kostnaderna för enbart elkraft har ökat med 99,4 procent.

– Kostnadsökningar, stigande räntor och en ännu inte löst cementkris fortsätter att skapa en perfekt storm för hela bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Deremar.  

Den sammanlagda prisökningen för byggmaterial ligger på 16,6 procent i oktober 2022 – jämfört med samma månad föregående år. 

– Det är viktigt att enskilda medlemsföretag tar höjd för kostnadsökningarna inför anbudsgivning. Därför är det en god idé att föreslå indexreglerande kontrakt för att kunna hantera riskfördelningen på ett korrekt sätt. Återhållsamma lönekrav i den kommande avtalsrörelsen är också en förutsättning för att trygga sysselsättningen inom bygg- och anläggning, säger Johan Deremar.

SCB:s byggkostnadsindex mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande.Inräknat är material av olika slag, utrustning, löner, transporter med mera.

Läs mer